Rehabilitació integral d'un edifici per a la seva conversió en Restaurant. Av. Lluís Companys 50, Sant Cugat del Vallès

La intervenció va suposar la rehabilitació integral d’una antiga masia, construïda a finals dels anys cinquanta i ubicada al centre de la població, per a la seva conversió en restaurant. Es va procedir a la consolidació estructural de l’edifici mitjançant el reforç d’alguns forjats i la construcció d’un mur de reforç a la planta semisoterrani. Part dels sostres es van construir en el seu dia amb biguetes de ciment aluminós i durant les obres es va procedir a la seva substitució funcional mitjançant la col·locació de perfils metàl·lics (Sistema NouBau). L’adequació al nou marc normatiu referent a la supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat va comportar, entre altres extrems, la construcció d’un nou nucli de comunicacions verticals (escala i ascensor) i una rampa d’accés. Pel que fa a les instal·lacions, es van actualitzar totalment donant compliment a les noves normes i reglaments.