2011 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un edifici plurifamiliar aïllat (28 habitatges) situat al C/ Miquel Servet 1,3 i 5 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2012 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents a les lloses de terrasses i ràfecs, en un edifici plurifamiliar aïllat (21 habitatges) situat al C/ Adrià Gual 6-8, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2013 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents a les lloses de terrassa i ràfecs, en un edifici plurifamiliar aïllat (15 habitatges) situat al C/ Adrià Gual 10, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2013 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents, en un complex residencial, format per dos edificis plurifamiliars aïlllats (47 habitatges) situats al C/ Poesía 5-11, Rubí (Barcelona).
2013 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents als murets que delimiten els jardins d'habitatges de planta baixa amb la zona comunitària, en un edifici plurifamiliar aïllat situat al C/ Torrent de Ferrussons 1-3, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2014 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un conjunt residencial format per dos edificis plurifamiliars aïllats (60 habitatges), situats al C/ Josep de Peray 1-7, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2015 Dictamen Pericial referent a diversos despreniments, lesions i deficiències constructives existents al revestiment ceràmic dels cantells de forjat de lloses de terrassa, d'un conjunt residencial format per dos edificis plurifamiliars aïllats (48 habitatges),situats al C/ Adrià Gual 10-12 i C/ Torrent de Ferrussons 1-3, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2015 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un conjunt residencial format per dos edificis plurifamiliars aïllats (49 habitatges), situats al C/ Ramón Mas 64-68 i Av. Via Augusta 104-106, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2015 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un conjunt residencial format per vuit edificis plurifamiliars aïllats (81 habitatges), situats a l'Av. Olabarría, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2015 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat al C/ Sicília, Eixample de Barcelona.
2014 - 16 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un conjunt residencial, format per dos edificis plurifamiliars aïllats (94 habitatges) situat entre els carrers Av. Can Bellet, Guadalupe Duirán, Avel.lina Casadevall i Dolors Bigas, Sant Cugat del Vallès.
2016 Dictamen Pericial referent a diverses lesions existents en un mur de contenció que delimita dues finques situades al Parc Central, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
2016 - 17 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat al C/ Ausiàs Marc, Eixample de Barcelona.
2016 - 17 Dictamen Pericial referent a diverses lesions i deficiències constructives existents en conjunt residencial format per dos blocs unifamiliars aïllats (64 habitatges), situat a la zona de Mirasol, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).