OBRA NOVA
 • Edificis plurifamiliars
 • Habitatges unifamiliars
 • Edificis d'oficines i arquitectura corporativa
 • Arquitectura industrial
Saber més
REHABILITACIÓ
 • Rehabilitació integral d'edificis
 • Reforma i ampliació
 • Millores en eficiència energètica
 • Consolidació i reforç d'estructures

Saber més
LESIONS EN L'EDIFICACIÓ
 • Informes i dictàmens pericials
 • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
 • Certif. Eficiència Energètica (CEE)
 • Cèdules d'Habitabilitat
 • Valoracions Immobiliàries
Saber més
INTERIORISME
 • Residencial
 • Comercial
 • Corporatiu / Oficines
 • Hotels i restauració

Saber més

Partint de l'estudi en profunditat d'edificacions existents, realitzem projectes de rehabilitació per a incorporar canvis d'ús, la seva adequació a noves distribucions, la posada al dia de les seves instal·lacions i la consolidació estructural.

villa50_01
dyv_01
bellr_03