Seu Corporativa del Grup OPERIBIZA. Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

L'edifici el conforma un volum paral·lelepipèdic i allargat, amb un dels seus testers orientat a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni de Portmany en tant que l'altre tester i les façanes laterals s'orienten a parcel·les contigües. Consta de planta soterrani, destinada a ús d'aparcament i per dependències d'instal·lacions, i altres dues plantes sobre rasant. A la part posterior, a nivell de planta baixa, s'ubica la zona de càrrega, descàrrega i muntatge de màquines, i a l'orientada a la carretera, de planta baixa i pis, s'ubiquen les oficines i espais més representatius (sala de reunions, oficines, vestíbul i gerència). Pel que fa al revestiment de façanes s'ha optat per xapa metàl·lica grecada per a emfatitzar l'horitzontalitat del volum, excepte a la façana principal executada amb revestiment de vidre, que aporta més llum natural als diferents espais de treball, transparència visual i representativitat corporativa.