OBRA NOVA
 • Edificis plurifamiliars
 • Habitatges unifamiliars
 • Edificis d'oficines i arquitectura corporativa
 • Arquitectura industrial
Saber més
REHABILITACIÓ
 • Rehabilitació integral d'edificis
 • Reforma i ampliació
 • Millores en eficiència energètica
 • Consolidació i reforç d'estructures

Saber més
LESIONS EN L'EDIFICACIÓ
 • Informes i dictàmens pericials
 • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
 • Certif. Eficiència Energètica (CEE)
 • Cèdules d'Habitabilitat
 • Valoracions Immobiliàries
Saber més
INTERIORISME
 • Residencial
 • Comercial
 • Corporatiu / Oficines
 • Hotels i restauració

Saber més

Desenvolupem projectes integrals d'arquitectura, contemplant totes les fases: des de la inicial del solar sense edificar fins la fase final d'acabats i interiorisme, i totes les seves variables: funcionals, econòmiques, temps i cost, on el treball en equip i la implicació del client són determinants.

bellaterra
cirsa
ergatronic
operibiza