OBRA NOVA
 • Edificis plurifamiliars
 • Habitatges unifamiliars
 • Edificis d'oficines i arquitectura corporativa
 • Arquitectura industrial
Saber més
REHABILITACIÓ
 • Rehabilitació integral d'edificis
 • Reforma i ampliació
 • Millores en eficiència energètica
 • Consolidació i reforç d'estructures

Saber més
LESIONS EN L'EDIFICACIÓ
 • Informes i dictàmens pericials
 • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
 • Certif. Eficiència Energètica (CEE)
 • Cèdules d'Habitabilitat
 • Valoracions Immobiliàries
Saber més
INTERIORISME
 • Residencial
 • Comercial
 • Corporatiu / Oficines
 • Hotels i restauració

Saber més

Realitzem informes i dictàmens pericials d'edificis amb lesions i deficiències, per encàrrec de diferents comunitats de propietaris, despatxos d'advocats i administradors de finques. La nostra formació i experiència en el camp de l'arquitectura pericial ens permet afrontar aquests treballs amb seguretat i solvència, on la satisfacció dels nostres clients i les sentències judicials favorables obtingudes, en base als nostres dictàmens pericials, són la nostra millor carta de presentació i garantia de bona tasca professional.

L'encàrrec de dictàmens i informes a professionals sense experiència i no acreditats en el camp de lesions en l'edificació, comporta com a conseqüència sentències judicials desfavorables i el corresponent malbaratament econòmic i de temps, menyscabant de manera important els interessos dels clients afectats.

També forma part d'aquest conjunt de serveis, la realització de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), adreçada a detectar possibles lesions i deficiències, així com determinar l'estat de conservació i manteniment d'edificis existents, la inspecció i posterior redacció de l'Informe per a obtenir l'Etiqueta de Certificació Energètica (ECE), la confecció del Certificat d'Habitabilitat per a la posterior sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat i la realització de valoracions de diferents tipus.

jperay
ballet
sicilia
agual
poesia
lluisc
alzines