Seu Corporativa del Grup Egartronic, Terrassa (Barcelona)

Aquesta seu corporativa del Grup Egartronic la composen dos cossos clarament diferenciats: un en el qual s'ubiquen l’aparcament i una sèrie de naus i l'altre que acull les oficines de l'entitat. Aquest últim es presenta com una superfície continua, vidriada i de xapa metàl·lica, que amb una suau corvatura va resseguint la directriu que estableixen els tres costats del solar que delimiten amb la via pública. Aquesta continuïtat s'interromp, de forma intencionada, a la zona del vestíbul principal. El “trencament” de la coberta i la incorporació d'una tonalitat de vidres diferents a la resta de la façana conformen el vestíbul d’accés a l’edifici.

A la part posterior del solar, delimitant amb l'edificació veïna i com a resultat de la topografia de l'emplaçament, s'ubiquen a una cota superior unes naus destinades a lloguer amb accés independent. Pel que respecta al cos format per l'aparcament i l'edifici d'oficines ja referit, els accessos rodats es formalitzen a tots dos costats, en tant que el dels vianants es produeix per la part central, a on es situa el vestíbul principal i la recepció, ja especificats anteriorment.