Habitatge unifamiliar aïllat, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), amb Jordi Borrell, arquitecte.

Habitatge unifamiliar aïllat, situat en una parcel.la trapezoïdal d´uns 1.200m2. Disposa de planta soterrani totalment soterrada, pl. baixa i pl. pis. La volumetria s'adapta, en planta i secció, a les característiques topogràfiques del solar orientant-se les estàncies nobles i de descans a les zones amb millor asoleig i vistes. S´ha optat en façana i coberta per materials ceràmics que garanteixin una bona integració amb l'entorn i, a la vegada, proporcionin la deguda durabilitat i correcte envelliment a la casa. La fusteria exterior, d alumini lacat, amb doble vidre i perfils de color verd pistatxo, aconsegueix integrar-se també de forma adequada a l´entorn enjardinat i vegetal, mentre que els ràfecs de coberta generen unes potents línies d´ombra que delimiten l'edifici a la seva part superior.